enplde
Deklaracja ochrony danych
 

Navigationspfad

Deklaracja ochrony danych

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w myśl Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest:

mgr inż. Rainer David

Kopernikusstraße 9

10245 BERLIN

telefon stacjonarny:    +49 30 44650621

telefon komórkowy:   +49 176 5680261

strona internetowa:    www.ibrd-david.de

e-mail:                         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobistych

Z zasady gromadzimy i wykorzystujemy dane osobiste naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszej działalności i naszych usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobistych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których z przyczyn faktycznych nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobistych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (DSGVO, polski skrót: RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) (b) DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań przed zawarciem umowy. O ile przetwarzanie danych osobistych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

W przypadku, gdy ważne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej sprawiają, że przetwarzanie danych osobistych jest konieczne, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO.

Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i jeśli interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 (1) (f) DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobiste osoby, której dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania. Przechowywanie może odbywać się, poza tym zakresem, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator danych. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również wtedy, gdy upłynie okres ich przechowywania przewidziany w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

Uwaga:

Dalsze punkty dotyczące ochrony danych osobistych można znaleźć w wersji niemieckiej (Datenschutzerklärung). Rozdziały główne:

·         III.              Wykorzystanie plików cookie

·         IV.             Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika systemowego

·         V.              Newsletter

·         VI.             Rejestracja

·         VII.            Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

·         VIII.           Prawa osoby, której dotyczą dane

Impressum

 

Hauptmenü

Anmeldeformular

Zapamiętaj