enplde
erfahrungen_pl
 

Navigationspfad

 

 

Doświadczenia

Ogólne:

 • Opracowanie i dokumentacja koncepcji (elektrotechnika) ofert technicznych dla nowych pojazdów, modernizacji, instalacji nowych podzespołów; prezentacja koncepcji dla różnych grup docelowych w różnych fazach projektu ofertowego
  • Współpraca w projektach dotyczących realizacji koncepcji (elektrotechnika)
  • Analiza i komentowanie wymagań klienta
  • Opracowanie specyfikacji i wymagań
  • Dostosowanie koncepcji / pomoc w wymianie informacji z klientami
  • Projekt koncepcji elektrycznych schematów funkcjonalnych
  • Opisy podzespołów i koncepcji
  • Wsparcie podczas przekazywania pojazdów do eksploatacji
  • Wsparcie w procesie odbioru pojazdów (weryfikacja wymagań bezpieczeństwa, wyjaśnienia z instytucjami homologującymi)

Wiedza specjalna:

 • Projektowanie konwencjonalnych obwodów bezpieczeństwa (do SIL4):home1
  • Czuwak aktywny
  • Pętle bezpieczeństwa
  • Blokada napędu (do SIL3)
  • Sterowanie pociągu z wymaganiami bezpieczeństwa (np. centrale sterowanie drzwiami)
  • Pętle monitorowania
 • Koncepcje diagnostyki (włącznie z diagnostyką prewencyjną)
 • Sprzętowa integracja systemów zabezpieczenia pociągu w pojazdach
  • LZB, ATC (ogólnie, różni producenci)
  • Sterowanie pociągiem w oparciu o komunikację (CBTC) do GoA4
 • Jazda bez maszynisty (do GoA4):
  • Analizy niebezpieczeństw i ryzyka, określenie wymogów bezpieczeństwa
  • Definicja koncepcji operacji
  • Zdalne sterowanie w trybie GoA4
  • Analiza i opis scenariuszy uszkodzeń
 • Jakościowa analiza spełnienia wymagań bezpieczeństwa dla systemów elektrycznych

Opracowanie koncepcji, specjalnie dla pojazdów typu metra:

W przeszłości wielokrotnie opracowywałem koncepcje kompletnych systemów, jak również pojedynczych podzespołów, które miały być zintegrowane w pojazdy. W swoim życiu zawodowym wszystkie typy i rodzaje obwodów elektrycznych pojazdów szynowych, mam bardzo dobre rozeznanie ogólne, jeżeli chodzi o wyposażenie elektryczne pojazdów, szczególnie w przypadku pociągów metra

W przeszłości zajmowałem się następującymi tematami, w przypadku niektórych tematów bardzo intensywnie:

 • Obwód główny (projekt, podzespoły, sterowanie)
 • Zasilanie pomocnicze (AC/DC, projekt, sterowanie)
 • Systemy sterowania elektronicznego (podzespoły elektroniczne, systemy magistrali danych)
 • Konwencjonalne sterowanie pojazdem, wybór trybu jazdy
 • Systemy sygnalizacji pożaru
 • Urządzenia do pomiaru prędkości
 • Urządzenia do rejestracji danych
 • Pętla hamowania bezpieczeństwa wraz z elementami zintegrowanymi
 • Blokada napędu trakcyjnego
 • Integracja systemów zabezpieczenia pociągu
 • Systemy interkomu awaryjnego dla pasażerów
 • Systemy informacji pasażerskiej
 • Systemy zliczania pasażerów
 • Systemy radiowe
 • Wyposażenie pomocnicze
 • Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
 • Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
 • Drzwi (sterowanie lokalne i centralne, monitorowanie)
 • Zasilanie sprężonym powietrzem
 • Integracja mechanicznych/pneumatycznych układów hamulcowych, układ sterowania
 • Urządzenia sprzęgające, w tym sterowanie sprzęgami

Inne:

Członek grupy roboczej DKE 351.3.4 "Transport miejski" (gość) w czasie opracowywania standardu IEC 62290/część 3:

Systemy sterowania ruchem i zabezpieczenia pociągu dla miejskich kolejowych przewozów pasażerskich - Specyfikacje wymagań systemowych.

 

Impressum

 

Hauptmenü

Anmeldeformular

Zapamiętaj